You are here

Home

Instalace/upgrade

Obsah

Instalace
Úprava vzhledu
Upgrade

 

Instalace

 

Vratička je psaná ve skriptovacím jazyce PHP a vyžaduje databázový server MyQL 5.5 nebo 5.7, MariaDB 5.5 a vyšší. Využívá PHP framework Nette ve verzi 2.4, které je kompatibilní s PHP 5.6 - 8.0.

Nejdříve nakopírujte na server rozbalený archiv s Vratičkou. Vzhledem k tomu, že je použit framework Nette, pak je třeba nejdříve zkontrolovat, zda server splňuje minimální pořadavky. Tyto požadavky lze jednoduše zjistit spuštěním skriptu http://cesta_k_vraticce/www/checker/checker.php. Zkontrolujte, zda do adresářů /temp, /log, /www/export, /www/wwwcustom/images a /import/checklist může zapisovat webový server. V adresáři /log upravte oprávnění souborům error.log a exception.log. Též nastavte, aby webový server mohl přepsat soubor /www/wwwcustom/images/blank.jpg. Pokud nebude moci zapisovat webový server do adresářů /temp a /log, nebude fungovat celá vratička, jestliže nebude moci zapisovat do asresáře /export, pak nebudete ani moci exportovat data a u  adresáře /import/checklist nepůjde naimportovat checklist. Jestliže nejsou zjištěny žádné nedostatky, lze přistoupit k vlasní instalaci vratičky. Ta se provede spuštěním skriptu http://cesta_k_vraticce/www/install.php. Zobrazí se formulář se 3 částmi:

V první (Nastavení připojení k databázi) se zadává připojení na databázový server MySQL, které dostanete od provozovatele serveru. V prostřední části (Nastavení globálního projektu) zadáváte informace o datech. Z prvních dvou se generuje identifikátor záznamu, proto by měly být dostatečně unikátní a zároveň krátké. Ve třetím poli se můžete více rozepsat. Ve třetí části formuláře zadáváte účet administrátora vratičky. Po odeslání formuláře se budou postupně zobrazovat 3 obrazovky s průběhem instalace. Tyto se můžou mírně lišit dle instalované verze vratičky.

Po instalaci smažte soubory ./www/install.php a ./www/update.php.

Zpět na obsah

Úprava vzhledu

Vzhled vratičky je definovaný v CSS souborech uložených v adresáři /www/css.

screen.css - hlavní soubor se styly, nedoporučuje se editovat, zde je např. pozicování jednotlivých prvků. Při aktualizaci hrozí jeho přepsání a nebo při obnovování z vašich záloh jeho zastarávání.

print.css - vzhled schedy pro tisk

cold.css, warm.css - soubory s barevnými schématy. Podle nich lze vytvořit nové schéma a v šabloně /app/tempaltes/@layout.latte na řádce 20 na něj změnit link

Uživatelské úpravy lze zapisovat do 2 souborů kaskádových stylů v adresáři /www/wwwcustom/css. Tyto kaskádové styly jsou načítány jako poslední a můžou překrýt již definované vlastnosti definované v souborech screen.css a print.css.

custom-screen.css - kaskádové styly určené pro obrazovku

custom-print.css - kaskádové styly pro tisk

 

Zpět na obsah

Upgrade

Před aktualizací důrazně doporučuji si zálohovat databázi a obsah adresáře se soubory Vratičky. Pak smažte veškerý obsah adresáře s vratičkou, kromě souboru /app/config/config.local.neon, /www/applets/vratickaimport.bat, /www/applets/vratickaimport.sh, adresáře /www/wwwcustom, /www/photos a nakopírujte do něj novou verzi. Zkontrolujte, zda webový server může zapisovat do adresářů /temp, /log, /www/export, /www/wwwcustom/images a /import/checklist. Též nastavte, aby webový server mohl přepsat soubor /www/wwwcustom/images/blank.jpg. Následně spustťte skript http://adresa_vraticky/www/update.php.

Zálohu databáze je nejlépe provést prgramem mysqldump:

mysqldump -u username -p database --routines >dumpfile.sql

Obnova databáze

mysql database --user=username --password=password < dumpfile.sql

Parametr --routines je důležitý, jinak se nezálohují uložené procedury a následně obnova selže. Řešení této situce je snadné, v adresáři /doc ve svojí instalaci vratičky máte všechny SQL skripty pro instalaci/upgrade vratičky. Ve skriptu drop_tables.sql jsou uvedené instalované funkce a tak lze vyhledat jejich instalační skripty a instalovat je ručně před obnovením databáze.

Pokud se vám podaří smazat soubory /www/applets/vratickaimport.bat a /www/applets/vratickaimport.sh, pak je lze znovu vytvořit. Nastavte souborová práva adresáři /www/applets tak, aby do něj mohl zapisovat webový server. Pak spusťte http://adresa_vraticky/www/writelauncher.php. Tento skript je znovu vytvoří. Opět změňte souborová práva adresáře www/applets, aby do něj nemohl zapisovat webserver.

Po upgrade smažte soubory ./www/install.php a ./www/updateX.php.

Zpět na obsah