You are here

Home

Ke stažení

Databáze je vyvíjena pod llicencí BSD, proto jí můžete svobodně používat a upravovat dle své potřeby.

14. 3. 2023 - Opravy drobných chyb, možnost hromadně změnit taxon u nálezů.

10. 3. 2023 - Opravy drobných chyb,přidání stránky se statistikou, optimalizace importu checklistu, automatické doplňování nadmořské výšky využívá dat z mapy.cz. Při importu tabelárních dat vratička automaticky doplňuje nejbližší sídlo, pokud není zapsané.

16. 1. 2022 - Oprava chyby při importu tabelárních dat. Nyní nově se automaticky přiřazuje do originálního jména taxonu původně zapsaný taxon, pokud není vyplněno originální jméno.

11. 1. 2022 - Oprava chyby při zapisování nálezců, možnost nastavení automatického doplňování originálního jména taxonu.

8. 1. 2022 - Zvětšena velikost pole pro název okresu, databázové optimalizace. V mapách přidána vrstva silnic.

3. 5. 2021 - Opraven instalátor.

26. 3. 2021 - Přidána editace okresů.

9. 11. 2020 - Vylepšeno nastavení sched, umožněno vyhledávání podle rozmezí ID a dle revidoval.

5. 10. 2020 - Vylepšen zápis souřadnic, umožněna synchronizace checklistu, přidán seznam slovenských fytochorionů (bez grafické části), zákresy českých fytochorionů jsou shodné jako v Pladiasu, přidána možnost tisknout více sched z jednoho záznamu. Ve výsledku filtru je upraveno zobrazení nálezců. Provedena aktualizace nette 2.3 pro odstranění bezpečnostní chyby. Před update doporučuji provést zálohu databáze

4. 9. 2019 - Umožněn zápis nálezů bez datumu (místo něho zkratka s.d.), v importním modulu vylepšena analýza sídel

14. 8. 2019 - Opraveny drobné chyby, Lze nastavit, že u nových záznamů se autoři budou načítat z uživatelského nastavení nebo naposledy zapsané. Datum se doplňuje dle naposled zadaného

6. 5. 2019 - Opraveny drobné chyby, možno změnit garanta projektů, zdrojů, nálezců a sídel

6. 5. 2019 - Opraveny drobné chyby, přidáno nastavení výchozích hodnot nových lokalit a nálezů.

28. 4. 2019 - Opraveny drobné chyby

22. 4. 2019 - Opraveny drobné chyby, přidáno konfigurovatelné menu

17. 4. 2019 - Dokončena změna vzhledu, odstraněna chyba při přihlašování a další drobné chyby.

10. 4. 2019 - Upraven vzhled, odstraněny drobné chyby.

3. 4. 2019 - Upraven vzhled, nastavení barvy pozadí a textů a ikon v záhlaví. Použita nová sada ikon.  Přidán proužek s fotkami

26. 3. 2019 - Upraven vzhled, responzivní design a nový vzhled menu

25. 3. 2019 - Přidány nové mapové podkaldy (HereMaps), upravena správa vrstev v mapách

19. 3. 2019 - Oprava drobných chyb.

12. 3. 2019 - Oprava drobných chyb.

30. 9. 2018 - Oprava importu dat, a daších drobných chyb.

5. 7. 2018 - Změněny google maps na OpenStreetMap

3. 6. 2018 - Drobné pravy chyb. Po instalaci nutné naimportovat znovu checklist

16. 5. 2018 - Opravy chyb. Po instalaci nutné naimportovat znovu checklist

12. 5. 2018 - Opravy chyb, přidáno zobrazení lokalit na mapě. Po instalaci nutné naimportovat znovu checklist

7. 5. 2018 - Opravy chyb, přidána karta druhu a výpis zapsaných druhů. Po instalaci nutné naimportovat znovu checklist

22. 4. 2018 - Drobné úpravy, přidán výpis nálezů z pole síťového mapování

15. 4. 2018 - Přidány síťové mapy, jednoduchý filtr pro vyhledávání dat a vyhledání dle rodu. Nutné mít MySQL 5.5 nebo MariaDB 5.5. . Po instalaci nutné naimportovat znovu checklist

22. 10. 2017 - Provedeny drobné úpravy

7. 5. 2017 - Provedeny drobné úpravy

6. 5. 2017 - Přidáno nastavení mapového podkladu od ČÚZK pro vyhledaná data, nastavení měřítka a středu mapy při zadávání souřadnic lokality

2. 5. 2017 - Opraveny nalezené chyby, přidána možnost označit nález jako neveřejný

22. 4. 2017 - Opraveny drobné chyby

16. 4. 2017 - Přidán import dat, možnost přidat k nálezu fotku, rozšířena možnost nastavení vratičky

11. 8. 2016 - opraven export dat, možnost nastavit počet záznamů v jednom exportním souboru

25. 2. 2016 - použita aktuální verze Nette, upraven výpis lokalit.

21. 2. 2016 - přidána možnost nastavení vratičky, konkrétně tématu a zda může uživatel exportovat svoje/všechna data a tisknout svoje/všechny schedy

7. 2. 2016 - Opravena editace lokality

3. 1. 2016 - Opraveno zobrazení sched při jejich hromadném tisku

30. 12. 2015 - Přidán sloupec pro zdroj souřadnic, přemístění uživatelských CSS do adresáře wwwcustom, upraveno zobrazení nalezených dat nad mapou, v detailech nálezů získaných z mapy přidán link na úpravu lokalit/nálezu, hromadný tisk sched.

25. 10. 2015 - Opravné vydání

24. 10. 2015 - Opravné vydání

18. 10. 2015 - Přidána možnost označit lokalitu jako veřejnou, čímž do ní můžou všichni přidávat nálezy a přidány pole do vyexportovaných dat.

17. 10. 2015 - Opraveny chyby při zapisování lokalit a odstraněn problém s datumem při editaci nálezu. Pro odstranění chyby při exportu musí mít webový server právo zapisovat do adresáře /export

2. 10. 2015 Přidána možnost zobrazit vyhledané nálezy nad mapou.

7. 9. 2015 Největší změna je zaznamenávání historie změn záznamů a to, že se mazaná data fyzicky nemažou, ale pouze označí jako smazaná. Tím pádem je lze i obnovit. Byly též opraveny nalezené chyby a nedostatky.