Powered by Drupal

User login

Úvod

Floristická databáze Vratička je určená pro zapisování floristických nálezů nejen z území České republiky. Ocení jí zejména pobočky České botanické společnosti (primárně je vyvíjená pro Jihočeskou pobočku ČBS), univerzity nebo jednotlivci, kteří chtějí spravovat svoje nálezová data v databázovém prostředí. K vytvoření Vratičky byly využity zkušenosti z několikaletého vývoje a správy Nálezové databáze Jihočeské pobočky ČBS. Pro checklist jmen rostlin jsou použita jména publikovaná v Klíči ke Květeně ČR – Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun, Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha., i když vyšel novější checklist – Danihelka J., Chrtek J. jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia, Praha. Tento konzervativní přístup jsme zvolili proto, že lze očekávat nomenklatorické změny v nově připravovaném vydání klíče a také proto, že Klíč ke květeně ČR je přístupnější širší botanické veřejnosti ve srovnání s holým seznamem rostlinných jmen v anglicky psaném periodiku. Chápeme, že tento stav není udržitelný, proto připravujeme systém pro úpravu checklistu.